Garantie van de fabrikant

Lees de informatie “Verschil tussen garantie en waarborg” aandachtig door.

Elk CANOR-product dat met buizen is uitgerust, wordt geleverd met twee jaar fabrieksgarantie, behalve voor buizen, waarvoor wij een garantieperiode van drie maanden bieden. Dit is een fabrieksgarantieperiode afhankelijk van het type product en is alleen geldig voor apparaten die zijn geregistreerd op de registratiepagina op www.idc-klaassen.com. Schade of defecten veroorzaakt door een of meer van de volgende omstandigheden worden niet gedekt door deze garantie

  • Misbruik, verwaarlozing of het niet opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding
  • Het aansluiten of bedienen van het apparaat op een manier die niet in overeenstemming is met de technische of veiligheidsvoorschriften van het land waar het product wordt gebruikt.
  • Schade of defecten veroorzaakt door geweld of andere omstandigheden die buiten de controle van de fabrikant vallen

Indien een inspectie/reparatie van het product door CANOR of zijn vertegenwoordiger/geautoriseerde distributeur aantoont dat het defect in kwestie niet gedekt is door de garantie, moeten de inspectie/reparatiekosten door de klant worden betaald. Producten die niet voldoen aan de voorwaarden van deze garantie kunnen op kosten van de koper worden gerepareerd. Elke reparatie of opening van het product door onbevoegd personeel (inclusief de gebruiker) zal de garantie ongeldig maken.